فیلر یا پرکننده ها

فیلر (پر کننده یا به اصطلاح معمول ژل)

 

فیلر چیست؟
چنان چه از نام آن بر می آید شامل همه موادی است که برای پر کردن بافت های بدن استفاده میشود.
فیلر ها را می توان به چند دسته تقسیم کرد:
1.فیلر های قابل جذب
2. فیلر های غیرقابل جذب

 

 فیلر (پر کننده یا به اصطلاح معمول ژل)

 

فيلرهاي قابل جذب
اين مواد به تدريج در بدن تجزيه شده و جذب بدن مي گردند و اغلب  از جنس مولكول هاي خود بدن هستند .در ابتدا  شایعترین فيلر قابل جذب كلاژن بود كه از حيوانات گرفته مي شد اما بعدها كلاژن انساني هم استفاده شد.
علت آنكه مدتي بعد كلاژن جاي خود را به فيلر قابل جذب ديگري به نام اسيدهيالورونيك Hyaluronic acidداد و خود بتدريج از رواج افتاد سه مسئله بود:
1-كلاژن در 1%واكنشهاي حساسيتي شديدي داد و نياز به تست كردن داشت (مثل تست پني سيلين)اما در هيالورونيك اسيد عوارض حساسيتي بسيار بسيار نادر است.(1000/1)
2-طول مدت ماندگاري كلاژن در بهترين حالت 6ماه بود اما تركيبات معروف هيالورونيك اسيد يعني جوويدرم حدود يكسال ماندگاري دارد.
3-در كلاژن هر ميلي متر مكعب از ژل يك ميلي متر مكعب حجم ايجاد مي كرد اما در هيالورونيك اسيد به دلیل  قابليت جذب آب زيادي كه وجود دارد هر ميلي متر مكعب ژل چندين ميلي متر حجم ايجاد مي كند يعني با مقدار كمتري هيالورونيك اسيد حجم بيشتري پر مي شود سپس نتيجه چشمگير تر و درمان ارزانتر است.


فيلرهاي قابل جذب

 

فيلرهاي غير قابل جذب 
كه اغلب  حاوي تركيبات آكريليك هستند مثل آرتكل،آكوآميد . اين تركيبات اگرچه در بعضي از انواع تائيد سازمان دارويي آمريكا را هم دارند اما باز هم به دلیل  آنكه پتانسيل گلوله شدن دارند و نمي توان آنها را در خود پوست تزريق كرد كم مصرف تر از فيلرهاي قابل جذب هستند بايد توجه داشت كه تنها قسمتي از حجم اين فيلرها را آكريليك تشكيل مي دهد و مابقي را مواد قابل جذبي مانند  كلاژن و پروتيين تشكيل مي دهند . بنابراين حتي دراين انواع قسمتي از فيلر به سرعت جذب مي شود.

بايد توجه داشت كه ژل پاژ كه تقريباًتمامي عوارضي كه از ژل ها مي شنويد در حقيقت مربوط به اين نوع ژل است .ساخت كشور اوكراين بوده و ارزانترين ژل تاريخ است. چون از نوع تركيبات آكريليك صنعتي است كه متاسفانه عوارضي مثل  جابجايي،تورم ،گلوله شدن  و عفونتهاي فاجعه انگيز دارد و مصرف آن از سال83توسط وزارت بهداشت منع شده است اما متاسفانه هنوزهم گهگاه بيماراني ديده مي شوند كه توسط اين ژل همين اواخر درمان شده اند .

 

محل كاربرد تركيبات مختلف اسيد هيالورونيك شامل 3 دسته هستند :

 

1- پركردن چين ها
2-حجم پركردن چين هادادن و بزرگ كردن نواحي مختلف صورت
3-پركردن چين ها جوان سازي و شاداب سازي پوست

 

 

محل كاربرد تركيبات مختلف اسيد هيالورونيك

به طور معمول تزريق تركيبات مختلف هيالورونيك اسيد به صورت سرپايي با بي حسي موضعي از طريق ماليدن پماد بي حس كننده، ياتزريق ليدوكائين صورت میگیرد . مقدار فيلر تزريق شده و سطحي يا عمقي تزريق شدن آن، بستگي به عمق و محل چين موردنظر دارد.

تركيبات هيالورونيك اسيد به دلیل جذب آب زياد در اطراف خود و افزايش حجم حاصل از اين امر نياز به حجم كمتري از فيلر  براي تصحيح چین ها وفرورفتگي ها دارد. عوارض ناشي از تزريق هيالورونيك اسيد بسيار نادربوده و واكنش هاي حساسيتي به آن كمتر از 10000 / 1ديده مي شود.دلیل  آن است كه ساختمان اين مولكول ميان تمام مهر ه داران يكسانست.  تورم محل تزريق اندك بوده و تنها در برخی موارد، كبودي محل تزريق ديده مي شود كه ظرف مدت كوتاهي هم از بين مي رود.طول مدت ماندگاري اين تركيبات بسته به غلظت دارو و بزرگي مولكول، درنسل هاي جديد حدود 9 تا 12 ماه است.

نكته مهم درموردتزريق تركيبات هيالورونيك اسيد، آن است كه اين تركيبات به هيچ وجه اثر مضري بربافت ندارند و حتي برعكس به طور تجربي مشاهده شده كه اغلب  پس از جذب فيلر هم چين به شدت اوليه عود نميكند، بلكه به علت بافت سازي ايجاد شده درمحل،اغلب در تزريقات بعدي نتيجه بهتر و بهتر هم مي شود.درمورد مراقبت هاي بعد از تزريق، توصيه میگردد   12 ساعت آب و 24ساعت تركيبات آرايشي به محل نرسد و تا 2 هفته از گرفتن سونا يا تحت حرارت هاي شديد قرارگرفتن، خودداري شود. استفاده از كمپرس سرد پیش و بعد از تزريق، احتمال كبودي را كمتر مينماید .


  • آدرس: تهران_ سعادت آباد_میدان کاج_ابتدای سرو شرقی_ساختمان پزشکان کاج
  •  تلفن 22094136 - 26765331
  •  ایمیل info@vafaei.ir